Kurs ADR klasa 1

Kurs ten przeznaczony jest dla kierowców, którzy chcą uzyskać uprawnienia do przewożenia materiałów niebezpiecznych klasy 1. Zaliczają się do nich różnego rodzaju materiały, które mogą wybuchnąć. Przed przystąpieniem do kursy należy ukończyć szkolenie podstawowe ADR. Kursant uczęszczający na szkolenie ADR klasa 1 będzie przygotowywany do przewożenia materiałów wybuchowych, zapozna się z potencjalnymi zagrożeniami z tym związanymi oraz zdobędzie wiedzę pozwalającą mu w sposób prawidłowy zabezpieczać i przewozić materiały obarczone ryzykiem wybuchu.

Zakres tematyczny kursu ADR klasa 1:

  • Przedstawienie zagrożeń mogących powstać podczas transportu materiałów niebezpiecznych klasy 1.
  • Główne wymogi związane z transportem materiałów wybuchowych, zakazy dotyczące wspólnego ładowania oraz pakowania materiałów zaliczanych do klasy 1.

Miejsce odbywania:

Górny Śląsk ? Chorzów, Katowice, Tychy, Gliwice

Egzamin

Po trwającym niemniej niż 8 godzin szkoleniu kursant może przystąpić do 30 minutowego egzaminu pozwalającego na uzyskanie uprawnień do przewożenia materiałów niebezpiecznych klasy 1. Test złożony jest z 15 pytań. Do jego zdania wymagane jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na 10 lub więcej pytań. Osoba posiadająca uzyskane w ten sposób uprawnienia musi w ciągu 5 lat odbyć specjalne szkolenie doskonalące, które przedłuży ich ważność. Dodatkowe szkolenia ADR na materiały klasy 1 trwa łącznie 5 godzin.