Szkolenie ADR klasa 7

Kierowca, który chce uzyskać możliwość przewożenia materiałów promieniotwórczych musi odbyć specjalny kurs oraz zdać egzamin sprawdzający zdobytą wiedzę. Przed przystąpieniem do kursu ADR na materiały klasy 7 należy zakończyć kurs podstawowy. Kierowca podczas szkolenia nabywa wiedzę dotyczącą prawidłowego sposobu przewożenia materiałów radioaktywnych oraz możliwych powiązanych z nim zagrożeń.

Zakres tematyczny kursu ADR klasa 7:

  • Główne informacje na temat zagrożeń, które może stworzyć promieniowe jonizujące
  • Nakazy i zakazy wspólnego układania oraz ładowania materiałów radioaktywnych różnych grup
  • Zachowanie podczas zagrożenia mogącego powstawać w związku z przewożeniem materiałów klasy 7

Miejsce odbywania:

Górny Śląsk ? Gliwice, Tychy, Chorzów, Katowice

Egzamin

Osoba, która ukończyła szkolenie trwające nie mniej niż 8 godzin, może przystąpić do egzaminu, który pozwoli uzyskać niezbędny certyfikat. Test ten złożony jest 15 pytań i trwa 30 minut. Egzamin zostanie zaliczony, jeśli przed upływem czasu poprawnie odpowiemy na 10 pytań. W ciągu 5 lat od momentu uzyskania uprawnień do przewozu materiałów klasy 7 kierowca zobowiązany jest do przejścia dodatkowego szkolenia doskonalącego, dzięki któremu przedłuży ważność swoich uprawnień o następne 5 lat.