Dla kogo szkolenia?

Szkolenia ADR skierowane są do osób, których czynności wiążą się z przewozem drogowego towarów niebezpiecznych tzw. ADR. Są nimi kierowcy pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, którzy zwykle powinni odbyć co najmniej kurs ADR podstawowy, dodatkowo kurs ADR cysterny, szkolenie ADR klasa 1 ( wybuchowe), lub szkolenie ADR klasa 7 (promieniotwórcze). Często pomijaną grupą, która powinna odbyć odpowiednie szkolenie są pracownicy dokonujący załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych.

W zależności od zakresu obowiązków kurs stanowiskowy jest przeznaczony dla osób pracujących dla firm spedycyjnych lub transportowych zajmujących się przewozem materiałów niebezpiecznych.