Kursy ADR

Zapraszamy wszystkie zainteresowane firmy oraz kierowców do zapoznania się z oferowanymi przez nas szkoleniami ADR. Miejscem odbywania tych kursów jest Śląsk, dokładniej nasze placówki zlokalizowane w miastach Katowice, Chorzów, Tychy oraz Gliwice. Istnieje także możliwość organizacji szkoleń w innych miastach ? praktycznie na terenie całej Polski!

Kurs ADR podstawowy

Jeśli chcemy transportować materiały niebezpieczne, musimy wpierw uzyskać odpowiednie uprawnienia określone przez międzynarodową umowę ADR. Uzyskanie ich możliwe jest dzięki odbyciu specjalnego kursu, a następnie zdaniu państwowego egzaminu. Podstawowy kurs ADR zgodnie z nazwą daje nam podstawowe uprawnienia związane z przewozem materiałów niebezpiecznych. Szkolenia ADR przygotowujące do egzaminu ma na celu zapoznanie kierowcy z możliwymi zagrożeniami związanymi z przewożeniem towarów określonych przez umowę ADR.

Zakres tematyczny kursu podstawowego ADR:

  • Podstawowe wymogi powiązane z transportem materiałów niebezpiecznych.
  • Najczęstsze rodzaje zagrożeń z tym związanych.
  • Wyróżnienie obowiązków kierowcy przewożącego materiały niebezpieczne.
  • Działania mające na celu zapobieganie potencjalnym sytuacjom niebezpiecznym.
  • Zachowanie w przypadku zagrożenia powstałego podczas transportu materiałów niebezpiecznych.
  • Zakazy i nakazy związane z ładowaniem wspólnym towarów niebezpiecznych różnych klas.
  • Odpowiedzialność cywilna, karna oraz administracyjna.

Egzamin

Po trwającym minimum łącznie 18 godziny szkoleniu w jednym z naszych ośrodków kursant może przystąpić do egzaminu. Trwa on równe 60 minut i składa się z 30 pytań. Aby uzyskać wynika pozytywny, trzeba odpowiedzieć poprawnie na minimum 66% pytań zawartych w arkuszu.

Dalsze szkolenia

Po odbyciu podstawowego szkolenia ADR w jednym z ośrodków na terenie Górnego Śląska zapraszamy Państwa na dalsze szkolenia, które umożliwią uzyskanie dodatkowych uprawnień związanych z przewozem materiałów niebezpiecznych: